Kontakt


TEHNOMAG NS d.o.o.                                                                                                    

Šekspirova 11                                                                                                                               

21000 Novi Sad

Srbija

PIB: 100187761

matični broj: 08227632

 Podaci za identifikaciju

 Potvrda o PDV evidentiranju

tel: +381-21-468-843

tel/fax: +381-21-468-566

e-mail1: tehnomag@ptt.rs

e-mail2: tehnomagns@gmail.com  

website: www.tehnomagns.co.rs

Direktor: Dr Danica Zrnić dipl. inž.

 

GDE SE NALAZIMO?